Ηλεκτρικοί
Σύρτες
 
Κατηγορία:Σύρτες

Η ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα του ηλεκτρικού συστήματος της κλειδαριάς είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με το πρότυπο EN 50081-1 και EN 50082-2 Standard.
· Τροφοδοσία: 12V AC / 50Hz / 1,25 A / 15W μετασχηματιστή.
· Απλή και ασφαλής ηλεκτρική σύνδεση μέσω αυτόματων τερματικών.
· Ρυθμιζόμενη για ελαφρές ή βαριέςπόρτες.  Εξοπλισμένο με δύο ηλεκτρικά πηνία.
·
Ερμητικά σφραγισμένος ηλεκτρομαγνήτης .

Lince Copyright © 2019. All Rights Reserved.